top of page

NEWS

img_1782.jpg

June 15 2020

The Socio-Economic Master Plan of Quang Ngai Province up to 2030

On 12/6/2020, the Union of Science and Technology Associations of Quang Ngai Province organized a workshop on the Socio-Economic Master Plan of Quang Ngai Province, period 2021-2030. Chairman of the Workshop were Mr Le Quang Thich, President of the Associations, Mr Dang Duy Dong, Former Vice Minister of the Ministry of Planning and Investment (“MPI”), Assoc. Prof. PhD Le Tuan Loc, Vice-principal of Ho Chi Minh  University of Economics and Law, PhD. Bui Phu Anh, Former Principal of University of Finance and Accountancy (UFA); PhD. Le Tan Dat, Chairman of Quang Ngai Teacher’s Club in Da Nang, with the participation of delegates, experts and scientists inside and outside the Province.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: 
Tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến chuyên gia về đề tài "Hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý tài sản số ở Việt Nam"

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 của Viện Quy hoạch và Phát triển; căn cứ theo Quyết định số 01/2023/QĐ – PDI ngày 15/5/2023 về việc phê duyệt đề tài: “Hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý tài sản số ở Việt Nam” do Tiến sĩ, Lê Việt Đức, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch và Phát triển là Chủ nhiệm Đề tài. Theo đó, Viện Quy hoạch và phát triển tổ chức Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia đối với đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở sở ngày 15 tháng 7 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Với mục tiêu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của pháp luật về quản lý tài sản số tại Việt Nam, đề tài phân tích các hạn chế, bất cập trong hệ thống pháp luật hiện hành và chỉ ra nguyên nhân; đề xuất phương hướng và kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý tài sản nói chung và quản lý tài sản số nói riêng; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật cũng như bảo đảm sự điều chỉnh hợp lý các chính sách pháp luật về hoạt động quản lý tài sản số trong thực tiễn hiện nay. Là cơ sở để cung cấp thêm các thông tin, phục vụ cho Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật và các cơ quan của Quốc hội thực hiện thẩm tra các dự án liên quan trong thời gian tới. [...]

bottom of page