top of page

NEWS

a84dien3-1562522756-750x0-16086304596321

22-12-2020

Vốn ngoại vào ngành điện: Nhu cầu cấp bách nhưng không "hút bằng mọi giá" 

Trong giai đoạn 2021 - 2030, nhu cầu vốn đầu tư cho ngành điện hơn 133 tỷ USD, và con số này sẽ tăng lên trên 184 tỷ USD trong giai đoạn 2031 – 2045 [...]

NEWS

photo1606185433107-160618543427276110877

24-11-2020

Nhu cầu vốn đầu tư cho ngành điện mỗi năm tới 13-15 tỷ USD, lấy ở đâu?

Việc thu hút đầu tư tư nhân vào ngành điện nói chung và vào các dự án điện độc lập (IPP) hiện nay gặp nhiều khó khăn, trong khi vốn vay từ các tổ chức tín dụng trong nước cũng còn nhiều vướng mắc do các quy định liên quan đến giới hạn dư nợ cấp tín dụng, lãi suất [...]

NEWS

1000x-1.jpg

October 21, 2019

Solar and Wind Cheapest Sources of Power in Most of the World

Solar and onshore wind power are now the cheapest new sources of electricity in at least two-thirds of the world’s population, further threatening the two fossil-fuel stalwarts -- coal and natural gas.

NEWS

12-1606246785811.jpg

25-11-2020

Thu hút, khuyến khích đầu tư các dự án năng lượng điện

Theo ước tính, trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, mỗi năm, Việt Nam cần đầu tư ít nhất khoảng tám tỷ đến 10 tỷ USD để phát triển nguồn và lưới điện, phục vụ nhu cầu phát triển đất nước. [...]

NEWS

photo1606185433107-160618543427276110877

24-11-2020

Đầu tư cho ngành điện: Muốn hút vốn ngoại phải theo luật chơi quốc tế

 Trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp, việc thu hút đầu tư tư nhân từ trong nước và quốc tế vào ngành điện nói chung và vào các dự án điện độc lập (IPP) hiện nay còn nhiều khó khăn, vướng mắc đòi hỏi cần xây dựng cơ chế hữu hiệu huy động được nguồn lực quốc tế cho các dự án điện. [...]

NEWS

tải xuống (1).png

12-09-2019

Tiền đâu đầu tư cho ngành điện?

Ông TRẦN VIẾT NGÃI: - Theo Bộ Công Thương, đến năm 2020, sản lượng điện thương phẩm của phương án cơ sở 235 tỷ kWh và phương án cao 245 tỷ kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm trong giai đoạn 2016-2020 của các phương án tương ứng 10,34%/năm và 11,26%/năm. [...]

NEWS

photo1606185433107-160618543427276110877

24-11-2020

Ngành điện cần 133 tỷ USD vốn đầu tư trong 10 năm tới

Theo tính toán sơ bộ của Bộ Công Thương, trong giai đoạn 2021 - 2030, nhu cầu vốn đầu tư cho ngành điện là 133,3 tỷ USD và tăng lên 184 tỷ USD trong giai đoạn 2031 - 2045. [...]

NEWS

Screenshot (202).png

October 24, 2019

Why The United States Is Turning To Recycling Robots

For decades, the United States and other wealthy countries have been dependent on China to buy and process almost half of the world’s plastic waste. [...]

bottom of page